+7 (383) 328 10 60 apel internațional

Programul Internațional
CLIENT PRIVILEGIAT AL SIBERIAN HEALTH


Devino client!

  • Fă prima achiziție în sumă de 35 € (30 puncte)* și primești 5% din următoarea achiziție în contul de bonificație «Bugetul sănătății»!

  • Fă cumpărături împreună cu prietenii în valoare de 350 € (300 puncte)* pentru orice perioadă și primești 10% din următoarea achiziție în contul de bonificație «Bugetul sănătății»!
  • Cumpără produse în valoare de 100 de puncte însumat pe lună și vei primi 25% înapoi din achizițiile tale în contul tău pentru bonusuri «Bugetul sănătății»!
* Se vor lua în considerare cumpărăturile efectuate la lista de prețuri de bază. Literatura de specialitate și accesoriile nu vor fi luate în calcul.

Programe avantajoase pentru membrii Clubului permanent, cu condiții de cumpărare și discounturi foarte interesante!

  • PLASEAZĂ COMENZI 3 LUNI succesive de minim 35 € (30 puncte) și primești discount de 25% la unul din produsele din gama BAD!*

  • PLASEAZĂ COMENZI ÎN 10 LUNI din 12 de 35 € (30 puncte) și VEI PRIMI CARDUL VIP NOMINAL** și un CADOU din partea Companiei!

    * Discountul este valabil în luna următoare după îndeplinirea condițiilor.
    ** Se va expedia în cazul comenzilor plasate on-line prin magazinul electronic.

Reguli privind alocarea și utilizarea bonificațiilor în contul «Bugetul sănătății» (deschideți)
5% bonificație calculată
5% bonificație se acordă Clienților privilegiați la plasarea PRIMEI COMENZI pentru o sumă de minim 35 € (30 puncte)* pentru toate comenzile plasate ulterior.

10% bonificație calculată

10% bonificație se acordă Clienților privilegiați după ce aceștia au efectuat cumpărături însumând 350 € (300 puncte)* și mai mult. În cazul respectiv se vor lua în calcul cumpărăturile efectuate de Clienții privilegiați ce au aderat la Program la recomandarea acestuia și sunt înscriși sub acesta. Bonificațiile se calculează pentru toate achizițiile ulterioare. Acestea pot fi utilizate chiar din ziua următoare sub formă de reducere la achiziția de produse.

25% înapoi

Cumpără produse în valoare de 100 de puncte însumat pe lună și vei primi 25% înapoi din achizițiile tale în contul tău pentru bonusuri «Bugetul sănătății»!

* Se vor lua în considerare cumpărăturile efectuate la lista de prețuri de bază. Literatura de specialitate și accesoriile nu vor fi luate în calcul. Vor fi luate în calcul achizițiile achitate personal de noul Client privilegiat.
Fără TVA.
Reguli de participare în cadrul Programului (deschideți)

1. Reguli de înregistrare în cadrul Programului.

1.1. Orice persoană majoră poate deține calitatea de participant în cadrul Programului pentru Clienți privilegiați.
1.2. La momentul înregistrării, participantul în cadrul Programului nu trebuie să mai aibă și alte numere individuale în cadrul Companiei. În cazul în care deja dețineți un număr individual, puteți participa în cadrul Programului cu un alt număr individual doar în condițiile punctului 4 din prezentul Regulament.
1.3. În cazul în care în cadrul Programului pentru Clienți privilegiați decid să se înscrie soțul și soția, aceștia se vor înregistra ca un cuplu, cu un singur număr individual.
1.4. În cazul în care soții au decis să aibă numere individuale diferite, atunci unul dintre soți va fi înregistrat în calitate de Client privilegiat ce a fost înscris în cadrul Programului la recomandarea celuilalt soț.

2. Retragerea din Program

2.1. Compania are dreptul de a dispune încetarea participării în cadrul Programului pentru un Client privilegiat și ștergerea numărului individual alocat acestuia din baza de date a Companiei, dacă în decursul a 4 luni consecutive din luna înregistrării Clientului privilegiat acesta nu a efectuat nicio achiziție care să-i aducă puncte noi în contul său individual. Luna de înregistrare se consideră luna calendaristică întreagă, începând cu data de 1.
2.2. În cazul în care pe parcursul primelor 4 luni din luna în care a fost făcută înregistrarea au fost efectuate cumpărături pe numărul individual respectiv, pe viitor Compania poate decide încetarea participării în cadrul Programului pentru un Client privilegiat și ștergerea numărului individual alocat acestuia din baza de date a Companiei, dacă în decursul a 6 luni consecutive din luna înregistrării Clientului privilegiat acesta nu a efectuat nicio achiziție care să-i aducă puncte noi în contul său individual. În aceste 6 luni intră de asemenea și lunile fără cumpărături ale Consultantului care a trecut în statutul de Client Privilegiat.
2.3. Notificarea privind încetarea participării Clientului privilegiat în cadrul Programului va fi expediată de Companie la adresa de poștă electronică indicată de Client în Adeziunea de înregistrare. În Cabinetul individual pe site-ul Companiei, în secțiunea BackOffice «Raport informațional» la capitolul «Observații» Clientul va fi avertizat cu două luni înainte de momentul posibil în care participarea sa în cadrul programului ar putea înceta.
2.4. Clientul privilegiat poate solicita din proprie inițiativă încetarea participării sale în cadrul Programului, trimițând o solicitare scrisă în acest sens la adresa de e-mail: registrator@sibvaleo.com. Numărul individual va fi șters din baza de date după trecerea perioadei de o lună de la primirea solicitării din partea Clientului sau în perioada indicată de Client în solicitare. În cazul în care solicitarea respectivă este revocată înainte de termenul indicat în solicitare, aceasta nu va fi considerată ca fiind depusă.
2.5. În cazul în care Clientul privilegiat deține mai mult de un număr individual, numărul înregistrat mai târziu va fi șters din baza de date cu participanții în cadrul Programului.
2.6. Toți clienții privilețiați înregistrați la recomandarea personală vor fi considerați înregistrați la recomandarea personală a Clientului privilegiat cu primul număr individual.
2.7. După încetarea participării în cadrul Programului pentru Clienții privilegiați din orice motiv, toate bonificațiile cumulate în contul respectiv vor fi anulate.

3. Schimbarea statutului.

3.1. Un Client privilegiat poate deveni Consultant al Companiei. Pentru aceasta persoana respectivă trebuie să achiziționeze Setul de înregistrare al Consultantului și să completeze Adeziunea de înregistrare respectivă. În cazul respectiv, numărul său individual va rămâne același, iar cumpărăturile efectuate de Clienții privilegiați înscriși la recomandarea sa vor fi luate în considerare în continuare.

4. Reînnoirea calității de Client privilegiat în cadrul Programului de fidelizare sau alegerea colaborării în calitate de Consultant.

4.1. În cazul în care un Client privilegiat își va înceta participarea în cadrul Programului în conformitate cu prevederile pct. 2.4, acesta are posibilitatea de a reînnoi calitatea de Client privilegiat în cadrul Programului sau să opteze pentru calitatea de Consultat, după o perioadă de 6 luni după luna în care numărul său individual a fost șters din baza de date a participanților în cadrul Programului.
4.2. În cazul în care un Client privilegiat își încetează participarea în cadrul Programului conform prevederilor pct. 2.1. și 2.2., acesta poate deveni din nou participant în cadrul Programului pentru Clienți privilegiați în conformitate cu condițiile specificate la pct. 1 din prezentul Regulament sau poate opta pentru calitatea de Consultant în orice moment, achiziționând Setul de înregistrare corespunzător. În cazul respectiv numărul individual va fi modificat.
4.3. În cazul reînnoirii colaborării cu Compania, acumularea de puncte noi în contul individual va începe de la zero.

5. Compania are dreptul de a aduce modificări sau completări la conținutul Acordului, Planului de premiere, condițiilor de calificare, Standardelor de colaborare cu compania și altor Reguli și dispoziții, publicând pe pagina web informații cu privire la modificările intervenite și a completărilor sau publicând textul Regulamentului corectat sau modificat.

REGULI DE UTILIZARE A CARDULUI PERSONAL Siberian Health: (deschideți)

1. La înregistrarea în cadrul Programului destinat Clienților privilegiați vi se alocă un număr individual cu ajutorul căruia puteți efectua cumpărături în orice țară în care există înregistrare Centre de Relații cu Clienții ale Companiei, precum și prin intermediul magazinului electronic Siberian Health.

În cazul pierderii cardului respectiv, aveți obligația de a vă adresa centrului de contact с (call-centre@sibvaleo.com).
Informații referitoare la magazinul electronic pot fi obținute pe site-ul Comapaniei www.siberianhealth.com.